Aktualności

Poznaj najnowsze informacje

07.09.2022

Zawiadomienie o połączeniu spółek 

Szanowni Państwo,

 w nawiązaniu do poprzednich komunikatów informujemy, że z dniem 2.09.2022 r. nastąpiło połączenie spółek Sendit sp. z o.o. z Alsendo sp. z o.o. (działającą uprzednio pod nazwą Wolante Investments sp. z o.o.). Właścicielem serwisu wysyłkowego BliskaPaczka.pl jest obecnie firma Alsendo sp. z o.o. 

Aktualne dane spółki:

Alsendo sp. z o.o.   

NIP: 8971840043;

REGON: 367328934;

KRS: 0000678992;

Adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Numery telefonów, numery kont bankowych oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Informujemy również, że zaktualizowaliśmy zapisy w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu wysyłkowego BliskaPaczka.pl. Zmiany wejdą w życie 19 września. Korzystanie z platformy od tego dnia będzie oznaczało akceptację zaktualizowanej wersji Regulaminu.

Informacja o administratorze danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000678992, NIP 8971840043, REGON 36732893. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@alsendo.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych, czas przetwarzania danych, ani sposób wykonywania praw przez podmioty danych nie ulegają zmianie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności

 

Z poważaniem

Zespół Bliskapaczka.pl

Zobacz wszystkie aktualności
Do góry