Zawiadomienie o planowanym połączeniu i zmianie nazwy spółki

19.08.2022

Niniejszym informujemy o planowanym na 1.09.2022 r. połączeniu spółek Sendit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Wolante Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest 100% udziałowcem Sendit Sp. z o.o. oraz o planowanej zmianie nazwy spółki na Alsendo Sp. z o.o.

Planowane połączenie spółek, w wyniku którego Sendit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przejęta przez Wolante Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi  poprzez  przeniesienie  całego  majątku  spółki  przejmowanej –  Sendit Sp. z o.o. na spółkę przejmującą – Wolante Investments Sp. z o.o. Od dnia połączenia nastąpi również zmiana dotychczasowej nazwy spółki przejmującej tj. na Alsendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od dnia połączenia spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wskutek połączenia zmianie ulegnie nazwa spółki świadczącej usługi w ramach serwisu Bliskapaczka.pl, a także adres siedziby, numer NIP, numer REGON i numer KRS. Jednocześnie informujemy, że numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Zasadnicze warunki korzystania z Bliskapaczka.pl pozostaną niezmienione.

Informujemy, że aktualizacji ulegnie również Regulamin i Polityka Prywatności platformy Bliskapaczka.pl. Korzystanie z platformy od 15.09.2022 r. będzie oznaczało akceptację zaktualizowanej wersji Regulaminu i Polityki Prywatności.

 

 

Z poważaniem

Zespół Bliskapaczka.pl

 

Zobacz wszystkie aktualności
Do góry