Integracje

Instrukcja uzyskania klucza API Google Maps

Zanim zaczniesz upewnij się, że:

  • posiadasz konto Google.
  • posiadasz kartę kredytową lub debetową, której dane będziesz mógł podać przy aktywacji usługi Google Maps. 

UWAGA!
Dane do płatności są wymagane w przypadku rozliczenia z firmą Google. W ramach świadczonych usług firma Google przekazuje miesięczny limit 200$ (dolarów) na wykorzystanie usług dla map. Dla firm, które rozpoczynają swoją działalność limit ten może okazać się wystarczający. Po przekroczeniu wskazanego limitu kwotowego firma Google będzie naliczać opłaty według poniższego cennika: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing

1. Załóż konto/Zaloguj się na Google.com

Przejdź na https://console.developers.google.com , a następnie zaloguj się do platformy.

Witryna podczas tworzenia konta może poprosić o dane do płatności. Wskaż je i przejdź do Panelu głównego.

2. Utwórz projekt dla klucza API

1. W głównym widoku kliknij w opcję “Wybierz projekt“

 

2. W prawym górnym rogu wyświetlonego okna kliknij w przycisk NOWY PROJEKT.

3. Nazwij nowy projekt, a następnie kliknij w przycisk “UTWÓRZ“.

 

4. Projekt został utworzony. Zostaniesz przekierowany na główny panel projektu.

3. Wygeneruj klucz API Google Maps

1.  Otwórz główne menu, a następnie wybierz Interfejsy API i usługi > Dane logowania

2. Kliknij w opcję UTWÓRZ DANE LOGOWANIA > Klucz interfejsu API.

3. Klucz zostanie wygenerowany. Skopiuj klucz API, aby później wykorzystać go w ustawieniach naszego modułu. Pamiętaj aby zweryfikować wszelkie poniższe ustawienia dla klucza API.

4. Przejdź do ustawień klucza klikając w “OGRANICZ KLUCZ“.

5. Do ustawień klucza można przejść przez zakładkę Interfejsy API i usługi > Dane logowania > sekcja Klucze API

Zachęcamy do ograniczenia klucza API Google Maps celem uniknięcia nadużyć. Wykonanie poniższej instrukcji pozwoli na wykorzystanie klucza API tylko na Twojej stronie internetowej.

W widoku ustawień klucza API przejdź do sekcji “Ograniczenia aplikacji”. Następnie wskaż Strony odsyłające HTTP (witryny internetowe) oraz dodaj jako element adres Twojej strony internetowej w następującej formie: https://ADRES_TWOJEGO_SKLEPU.pl/*

Poniżej przykład prawidłowego ograniczenia klucza API:

6. Zapisz ustawienia klikając w przycisk ZAPISZ.

UWAGA!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczenia klucza API – w tym o konfiguracji domen i subdomen – odwiedź stronę: https://cloud.google.com/docs/authentication/api-keys

4. Włącz biblioteki Map Google

1. Przejdź do głównego menu i wybierz Interfejsy API i usługi > Biblioteka

2. Wśród dostępnych bibliotek wyszukaj Maps JavaScript API oraz Places API, a następnie włącz każdą z nich.

5. Wskaż płatności dla projektu

1.  Przejdź na stronę: https://console.cloud.google.com/billing

2. Zostaniesz przeniesiony do sekcji, w której można tworzyć nowe konta rozliczeniowe i zarządzać nimi. Przejdź do sekcji MOJE PROJEKTY.

3. Sprawdź, czy utworzone wcześniej konto rozliczeniowe jest wskazane w projekcie dla klucza API Google Maps, w kolumnie Konto rozliczeniowe.

4. W przypadku braku przypisanego konta kliknij w ikonę Działania po prawej stronie wiersza, a następnie zaznacz Zmień ustawienia płatności.

5. Wskaż konto rozliczeniowe, które będzie przypisane do projektu:

Tak wykonane ustawienia dla klucza Google Maps pozwolą na prawidłowe wykorzystanie Map Google w naszych integracjach.

W przypadku pytań oraz problemów w instalacji modułu, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: wsparcie@sendit.pl

Instrukcja została opracowana w oparciu o treści i obrazy pochodzące ze stron internetowych Google LLC oraz dostawców z nim współpracujących wyłącznie w celu instruktażowym. Użyty w instrukcji znak towarowy stanowi własność Google LLC.

Do góry