Integracje

Przykładowe użycie aplikacji WooCommerce

1. Przesyłanie zleceń do bliskapaczka.pl

Po prawidłowej konfiguracji modułu zlecenia przesyłane są do bliskapaczka.pl automatycznie w momencie, gdy klient Twojego sklepu zatwierdzi zamówienie. Zaimportowane zlecenia możesz zatwierdzić bezpośrednio z panelu WooCommerce, albo przechodząc na stronę bliskapaczka.pl.

2. Obsługa zlecenia

Zaimportowane zlecenie posiada na bliskapaczka.pl status “Zapisane“. Takie zlecenie możesz edytować bezpośrednio w panelu bliskapaczka.pl.
Z poziomu platformy WooCommerce możesz potwierdzić zlecenie przechodząc do zakładki Lista zleceń bliskapaczka.pl widocznej w głównym menu platformy.

Lista wyświetla zlecenia przekazane tylko z WooCommerce i takie, które nie zostały przekazane do dalszej realizacji (tylko status “Zapisane”). Wszelkie zlecenia utworzone poza WooCommerce lub już przekazane do realizacji nie będą widoczne na liście.

Przekazywanie zlecenia do realizacji odbywa się w trzech krokach:

I. Przesyłki zaimportowane 
Zaznacz zlecenia i potwierdź przyciskiem Zatwierdź i wyślij zaznaczone.

II. Podsumowanie zamówienia

Sprawdź poprawność danych przed ostatecznym zatwierdzeniem, a następnie kliknij w przycisk Potwierdź zakup.

III. Potwierdzenie zlecenia

Po potwierdzeniu zlecenia z tego poziomu można pobrać dokumenty przewozowe lub wrócić do listy zleceń.

3. Dokumenty przewozowe

Dla zleceń, które zostały potwierdzone w bliskapaczka.pl i został dla nich wygenerowany list przewozowy istnieje możliwość pobrania dokumentów z poziomu platformy WooCommerce. Dokumenty przewozowe można pobrać na kilka sposobów:

 • Dla pojedynczego zlecenia:
  • ze szczegółów zlecenia – poprzez przyciski Pobierz list przewozowy oraz Pobierz protokół nadania;

  • z listy zleceń – należy wybrać przycisk Pobierz dokumenty przewozowe widoczny po prawej stronie zlecenia na liście zleceń;

  • z listy zleceń – należy zaznaczyć zlecenie i nad listą zleceń kliknąć w przyciski kolejno: Pobierz listy przewozowe, a następnie Pobierz protokoły nadania.
 • Dla wielu zleceń
  • należy zaznaczyć zlecenia i nad listą zleceń kliknąć kolejno w przyciski: Pobierz listy przewozowe, a następnie Pobierz protokoły nadania.

4. Szczegóły zamówienia

Zlecenie, które zostało przekazane do bliskapaczka.pl, będzie posiadało w szczegółach informację o dostawie w sekcji BLISKAPACZKA.PL:

 • Sekcja ze wszystkimi danymi
  Widoczne są następujące informacje:
  – Numer zamówienia z bliskapaczka.pl;
  – Operator jako przewoźnik obsługujący zlecenie;
  – Szczegóły punktu odbioru (tylko dla dostaw P2P);
  – Aktualny status zlecenia.
 • Sekcja z wyszczególnieniem kupionych produktów i wybranej wysyłki:
Do góry