Integracje

Przykładowe użycie aplikacji Shoper

Zobacz jak może wyglądać Twój koszyk zakupowy

Istnieją dwie możliwości tworzenia zleceń na platformie bliskapaczka.pl:

a) zlecenie zostanie przesłane do naszego serwisu automatycznie, po ustawieniu konkretnego statusu w konfiguracji modułu. Zaimportowane zlecenia możesz zatwierdzić bezpośrednio z panelu zamówień w Shoperze, albo przechodząc na stronę bliskapaczka.pl.

Przykładowo: dla nowych zleceń pierwszym statusem jest status “Złożone“, więc wskazanie tego statusu w ustawieniach modułu spowoduje, że zlecenie po zatwierdzeniu przez klienta pojawi się w panelu administracyjnym Shopera oraz w panelu bliskapaczka.pl. W takim przypadku nie będzie wymagane ponowne jego przesyłanie.

b) zlecenie zostanie przesłane ręcznie, jeżeli chcemy pominąć przesyłanie zleceń po statusach zamówień. Tutaj mamy rozróżnienie na działanie pojedyncze oraz masowe:

 • Dla pojedynczego należy kliknąć na zębatce na liście zleceń w APLIKACJA > WYŚLIJ DO BP lub zaznaczyć zlecenie i wybrać z Akcji “WYŚLIJ DO BP”.
 • Dla większej ilości zleceń należy zaznaczyć zlecenia na liście i wybrać z Akcji “WYŚLIJ DO BP”. • Zlecenie, które zostało przekazane w jakiejkolwiek formie do bliskapaczka.pl będzie posiadało w szczegółach informację o dostawie.
 • Po akcjach zarówno pojedynczego jak i masowego przekazania zlecenia wyświetli się widok z listą zleceń, który umożliwi dalsze procesowanie zleceń. Co ważne, sama lista wyświetla zlecenia przekazane tylko z Shopera i takie, które nie zostały przekazane do dalszej realizacji (tylko status “Zapisane”). Wszelkie zlecenia utworzone poza Shoperem lub już przekazane do realizacji nie będą widoczne na liście.

  Przekazywanie zlecenia do realizacji odbywa się w trzech krokach:

  1. Przesyłki zaimportowane 
  Zaznaczamy zlecenia i potwierdzamy przyciskiem “Zatwierdź i wyślij zaznaczone“

2. Podsumowanie zamówienia
Sprawdzamy poprawność danych przed ostatecznym zatwierdzeniem

3. Potwierdzenie zlecenia
Z tego poziomu można pobrać listy przewozowe, protokoły nadania, wrócić do listy zleceń lub zamknąć całe okno.

 • Dla zleceń przeprocesowanych istnieje możliwość pobrania listów przewozowych poprzez zębatkę przy zleceniu (pojedyncze zlecenie) lub w menu Akcji i opcję “Pobierz Listy przewozowe“
 • Dodatkowo opcja przejścia do listy zaimportowanych zleceń możliwa jest z poziomu zakładki APLIKACJE, w ekranie ustawień modułu pod przyciskiem “Lista zaimportowanych zleceń“ oraz w szczegółach każdego zlecenia.
Do góry