Integracje

Przykładowe użycie aplikacji PrestaShop 1.7

1. Przesyłanie zleceń do bliskapaczka.pl

Istnieją dwie możliwości importowania zleceń do bliskapaczka.pl:

 • przesłanie zlecenia do naszego serwisu automatycznie, po ustawieniu konkretnego statusu w konfiguracji modułu. Zaimportowane zlecenia możesz zatwierdzić bezpośrednio z panelu zamówień w PrestaShop, albo przechodząc na stronę bliskapaczka.pl.
  Przykład:
  W sekcji konfiguracji modułu Importuj automatycznie zlecenia z wybranymi statusami ustaw status “Oczekiwanie na płatność czekiem”. Od tego momentu nowe zlecenia, które mają zostać opłacone czekiem, po zatwierdzeniu przez klienta pojawią się w panelu administracyjnym PrestaShop oraz w panelu bliskapaczka.pl. Proces odbywa się automatycznie. W takim przypadku nie jest wymagane ręczne przesyłanie zleceń z wybranymi statusami do bliskapaczka.pl.
 • zlecenie zostanie przesłane ręcznie, jeżeli chcesz pominąć przesyłanie zleceń po statusach zamówień. W tym punkcie istnieje rozróżnienie na działanie pojedyncze oraz masowe:
  • Pojedyncze zlecenie
   • możesz kliknąć w przycisk Wyślij do bliskapaczka.pl, widoczny na liście zleceń po prawej stronie zamówienia;
   • zaznaczyć zlecenie i wybrać pod listą zamówień przycisk Wyślij do bliskapaczka.pl;
   • wejść w szczegóły zlecenia i wybrać przycisk Wyślij do bliskapaczka.pl widoczny w sekcji BLISKAPACZKA.PL.
  • Dla kilku zleceń należy zaznaczyć zlecenia na liście i wybrać pod listą zleceń przycisk Wyślij do bliskapaczka.pl
    

2. Obsługa zleceń

Po wykonaniu importu zlecenia istnieją dwie możliwości awizacji zlecenia:

 • przejście na bliskapaczka.pl;
 • przekazanie zlecenia przez zakładkę Lista zaimportowanych zleceń.

Po wykonaniu akcji pojedynczego lub masowego przekazania zlecenia wyświetli się widok z komunikatem, że zlecenie zostało przekazane.
Przykład takiego komunikatu:

Z tego widoku możesz przejść do dalszego przetwarzania zlecenia poprzez przycisk “Lista zaimportowanych zleceń“. Listę zaimportowanych zleceń możesz także wywołać poprzez przycisk dostępny w lewym menu PrestaShop, w zakładce Zamówienia > Lista zaimportowanych zleceń bliskapaczka.pl.

Przekazywanie zlecenia do realizacji odbywa się w trzech krokach:

I. Przesyłki zaimportowane 
Zaznacz zlecenia i potwierdź przyciskiem “Zatwierdź i wyślij zaznaczone“.

Lista wyświetla tylko zlecenia przekazane z PrestaShop i takie, które nie zostały przekazane do dalszej realizacji (status “Zapisane”). Wszelkie zlecenia utworzone poza PrestaShop lub już przekazane do realizacji nie będą widoczne na liście.

II. Podsumowanie zamówienia

Sprawdź poprawność danych przed ostatecznym zatwierdzeniem. Na tym ekranie widoczna jest cena jaką zapłacisz za wybrane przesyłki, z wyszczególnieniem najważniejszych opcji (Pobranie, Ubezpieczenie).
Zlecenia gotowe do przekazania – podsekcja wyświetla wszystkie wskazane wcześniej zlecenia.

Zlecenia z błędem – podsekcja wyświetla się, jeżeli dla któregoś z przekazywanych zleceń powstał błąd. Zlecenie należy poprawić przechodząc na stronę bliskapaczka.pl. Nie ma możliwości edycji zlecenia na Liście zaimportowanych zleceń w panelu PrestaShop.

III. Potwierdzenie zlecenia

Po potwierdzeniu zlecenia możesz pobrać dokumenty przewozowe lub wrócić do listy zleceń. Nie da się powrócić do tego widoku w żadnej innej konfiguracji.

3. Dokumenty przewozowe

Po wykonaniu awizacji, bez względu na wybraną powyżej ścieżkę, możesz pobrać dokumenty przewozowe dla zleceń. I tak dla:

 • Pojedynczego zlecenia:
  – możesz kliknąć w przycisk “Pobierz dokumenty przewozowe“ widoczny po prawej stronie zlecenia na liście zleceń;
  – możesz zaznaczyć zlecenie i pod listą zleceń kliknąć w przycisk “Pobierz listy przewozowe“, a następnie “Pobierz protokoły nadania“;
  – możesz przejść do szczegółów zlecenia i w sekcji BLISKAPACZKA pobrać dokumenty przewozowe za pomocą przycisku “Pobierz dokumenty przewozowe“.

   
 • Wielu zleceń:
  – zaznacz zlecenia i pod listą zleceń kliknij kolejno w przyciski “Pobierz listy przewozowe“, a następnie “Pobierz protokoły nadania“.

4. Szczegóły zlecenia

Szczegółowe informacje o dostawie zleceń, które zostały przekazane do bliskapaczka.pl, są dostępne w panelu PrestaShop w sekcji BLISKAPACZKA.PL. Sekcja ta dzieli się na dwie części:

 • Przyciski funkcyjne
  – WYŚLIJ DO BLISKAPACZKA.PL – możliwość ręcznego przesłania zlecenia do bliskapaczka.pl;
  – Pobierz dokumenty przewozowe – dla zleceń awizowanych możliwość pobrania dokumentów przewozowych;
  – Lista zaimportowanych zleceń – możliwość zaczytania ekranu ze zleceniami przekazanymi do bliskapaczka.pl.
 • Informacje o wysyłce:
  Dla danych o wysyłce dostępne są następujące informacje:
  – Numer zamówienia z bliskapaczka.pl;
  – Rodzaj przesyłki – możliwe opcje: D2D, D2P, P2P, P2D;
  – Nazwa przewoźnika;
  – Nr punktu – kod punktu i adres. (tylko dla dostaw do punktu).

Do góry