Integracje

Integracja: hurtowe ładowanie danych (CSV)

Zapewniamy najbardziej bazową, ale też najpopularniejszą formę integracji, poprzez plik CSV. Dzięki temu masz możliwość w prosty sposób zaimportować większą ilość przesyłek do naszego systemu i hurtowo przetwarzać zlecenia.

 1. Jak uruchomić narzędzie?

Po zalogowaniu do konta użytkownika Bliskapaczka.pl należy przejść  do zakładki NARZĘDZIA/IMPORT ZLECEŃ i wgrać wybrany plik w formacie CSV lub przeciągnąć go we wskazane miejsce.

 1. Jak utworzyć poprawny plik w formacie CSV?

Przykład pliku zapisanego w formacie CSV znajduje się w zakładce Narzędzia -> Import zleceń

Wytyczne dla poprawnego pliku w formacie CSV:

 • mechanizm obsługuje tekstowe pliki zapisane w formacie CSV,  w którym poszczególne kolumny rozdzielane są średnikiem (;),
 • pliki powinny być zakodowane jako Windows-1250/WinLatin 2 (o ile wartości kolumn zawierają polskie znaki),
 • plik CSV obsługuje wszystkich Przewoźników zgodnie z wytycznymi oferty serwisu Bliskapaczka.pl
 • wszystkie kolumny są opcjonalne, natomiast niektóre są między sobą zależne (podając punkt nadawczy lub punkt odbiorczy kolumna operatorName staje się wymagana, podobnie podając codValue wymagana zostaje kolumna codPayoutBankAccountNumber),
 • w kolumnie z numerem rachunku bankowego (codPayoutBankAccountNumber) należy zmienić typ kolumny na Tekst,
Microsoft Excel LibreOffice
 • maksymalna ilość paczek w jednym pliku wynosi 1 000,
 • jedno zlecenie (tj. jeden wiersz w pliku CSV) stanowi pojedynczą paczkę,
 • kolejność nagłówków w pliku CSV jest dowolna,
 • wielkość liter w nagłówkach pliku CSV musi być zgodna z szablonem pliku,
 • dla przesyłek DPD z kwotą pobrania powyżej 1 000,00 zł przesyłka obowiązkowo podlega dodatkowemu ubezpieczeniu równemu kwocie pobrania,
 • liczby dziesiętne powinny być oddzielane znakiem kropki (.), np. X.XX zł.

W przypadku danych w pliku CSV niezgodnych z wymaganiami niniejszego poradnika i/lub oferty serwisu Bliskapaczka.pl po wczytaniu CSV zlecenia otrzymają komunikat o błędzie oznaczony kolorem czerwonym, a po ich zapisie nie zostaną zaimportowane.

Poniżej tabela z instrukcjami dla poszczególnych kolumn pliku CSV:

senderFirstName Imię nadawcy Maksymalnie 30 znaków
senderLastName Nazwisko nadawcy Maksymalnie 30 znaków
senderPhoneNumber Numer telefonu nadawcy Maksymalnie 9 znaków (ciąg liczb bez spacji)
senderEmail Adres e-mail nadawcy Maksymalnie 60 znaków, np.: nazwa@domena
senderStreet Ulica nadawcy Maksymalnie 30 znaków
senderBuildingNumber Numer budynku nadawcy Maksymalnie 10 znaków
senderFlatNumber Numer lokalu nadawcy Maksymalnie 10 znaków
senderPostCode Kod pocztowy nadawcy Format: 2 cyfry – 3 cyfry (XX-XXX)
senderCity Miasto nadawcy Maksymalnie 30 znaków
receiverFirstName Imię odbiorcy Maksymalnie 30 znaków
receiverLastName Nazwisko odbiorcy Maksymalnie 30 znaków
receiverEmail Adres e-mail odbiorcy Maksymalnie 60 znaków, np.: nazwa@domena
receiverPhoneNumber Numer telefonu odbiorcy Maksymalnie 9 znaków (ciąg liczb bez spacji)
operatorName Nazwa operatora RUCH / POCZTA / INPOST / DPD / UPS
postingCode Kod punkty nadawczego Dostępny dla danego operatora kod punktu
Nadanie paczki nie jest możliwe w punktach partnerskich operatorów (tj. Orlen, FreshMarket, Żabka etc.).
destinationCode Kod punktu odbiorczego Dostępny dla danego operatora kod punktu
W przypadku zleceń za pobraniem należy wybrać punkt obsługujący przesyłki z COD.
length Długość Minimum 0.01 cm. Liczba w formacie 10 przed przecinkiem i 2 po przecinku.
width Szerokość Minimum 0.01 cm. Liczba w formacie 10 przed przecinkiem i 2 po przecinku.
height Wysokość Minimum 0.01 cm. Liczba w formacie 10 przed przecinkiem i 2 po przecinku.
weight Waga Minimum 0.01 kg. Liczba w formacie 10 przed przecinkiem i 2 po przecinku.
insuranceValue Dodatkowe ubezpieczenie Wartość dodatkowego ubezpieczenia w PLN. Minimum 0.01 zł.
codValue Kwota pobrania Wartość pobrania w PLN. Minimum 1.00 zł
Przesyłki DPD z kwotą pobrania powyżej 1 000 zł podlegają obowiązkowemu (dodatkowemu) ubezpieczeniu o wartości kwoty pobrania.
codPayoutBankAccountNumber Numer rachunku bankowego do zwrotu kwoty pobrania Poprawny numer konta bankowego (ciąg liczb bez spacji)
W pliku należy zmienić właściwości kolumny na tekstowy.
Do góry