Integracje

Integracja: cStore

 1. Przejdź na stronę panelu administracyjnego cStore do zakładki Wysyłki > Bliska Paczka. Do uzupełnienia pojawią się 3 sekcje:
 • Konfiguracja API

Aby uzupełnić pole Klucza API należy powrócić na stronę Bliskapaczka.pl. Klucz API znajduje się w zakładce NARZĘDZIA > INTEGRACJE i można go uzyskać poprzez kontakt na adres e-mail: sprzedaz@sendit.pl.

W polu Tryb testowy należy zaznaczyć czy korzystamy z wersji testowej.

 

 • Konfiguracja kuriera

Domyślnego nadawcę przesyłki należy zdefiniować w zakładce Bliska Paczka Nadawcy, aby później pojawił się na liście do wyboru. Pole „Domyślny operator wysyłek kurierskich”, „Ubezpieczenie przesyłki” oraz „Ubezpieczenie przesyłki od kwoty” należy uzupełnić według własnych preferencji.

 

 • Konfiguracja punktów odbioru

Pole Klucz API Google Maps należy uzupełnić, aby w widoku strony pojawiała się mapka z wyborem punktów dostawy. Klucz ten można uzyskać poprzez kontakt z firmą Google.

PAMIĘTAJ! Po wprowadzeniu zmian w każdej sekcji kliknij w zielony przyciskZapisz”.

 1. Przejdź do zakładki Wysyłki > Wysyłki. W sekcji Nowa wysyłka można utworzyć nową formę wysyłki. Dla utworzonych już metod dostaw w sekcji Lista wysyłek możliwa będzie ich edycja. Aby edytować metodę wysyłki należy kliknąć w ikonę ołówka „Edytuj” znajdującą się po prawej stronie.

W trakcie tworzenia nowej metody lub edytowania istniejącej należy zwrócić uwagę na pole „Systemowa wysyłka”. Jeżeli sposób dostawy ma tworzyć zamówienia w serwisie Bliskapaczka to ważnym jest, aby wskazane pole było zaznaczone. Metodę dostawy należy dostosować jako „Bliska Paczka – Kurier” lub „Bliska Paczka – Punkty odbioru” w zależności od założonej wcześniej formy wysyłki.

 1. Następnym krokiem będzie dodanie metody dostawy do posiadanych w sklepie sposobów płatności. W zakładce Finanse > Zarządzanie płatnościami w sekcji „Lista płatności” znajdują się wszystkie utworzone sposoby płatności. Wybierz, do której metody chcesz dodać utworzony wcześniej sposób dostawy. Kliknij w ikonę ołówka „Edytuj”, aby przejść do ustawień metody płatności.

 1. W ustawieniach płatności w polu „Dołącz wysyłki (jedną albo więcej)” wskaż utworzony sposób dostawy a następnie kliknij w zielony przycisk „Akceptuj wybór przesyłek”.

OPCJONALNE
Jeżeli wybrany sposób płatności jest dodatkowo płatny w związku z wybranym sposobem dostawy to dopisz tę kwotę w polach poniżej, a następnie kliknij „Zapisz”.

 

 1. Konfiguracja ustawień została zakończona. Wszelkie utworzone zlecenia przez klientów widoczne są w zakładce Zamówienia > Lista zamówień.

 

Statusy zleceń obsługiwane w cStore:

 

SAVED – zlecenie zostało zapisane

PAYMENT_CONFIRMED – płatność za zlecenie została przyjęta prawidłowo

PROCESSING – przetwarzanie zlecenia

ADVISING – awizowanie zlecenia

ERROR – GENERIC_ADVICE_ERROR – problem z awizacją zlecenia

READY_TO_SEND – przesyłka gotowa do wysłania

ON_THE_WAY – przesyłka znajduje się w transporcie

DELIVERED – przesyłka doręczona

 

Awizowanie przesyłki

 • W celu wygenerowania listu przewozowego kliknij na ikonkę kartki znajdującą się z prawej strony listy zamówień. Piktogram zielony oznacza, że list do tej pory nie był generowany. Ikona zmienia kolor na biały jeśli etykieta choć raz zostanie wygenerowana. Podczas tworzenia listu przewozowego można zweryfikować podane dane, a także je edytować.    Po podaniu gabarytów przesyłki można utworzyć etykietę klikając w przycisk „Wygeneruj”.

Pobieranie LP

 • Pobieranie listu odbywa się poprzez ponowne kliknięcie w ikonę kartki znajdującej się po prawej stronie zamówienia. Jeżeli list został już wcześniej generowany to pojawi się okno, w którym za pomocą zielonego przycisku będzie można pobrać list przewozowy.

Bufor Poczty Polskiej

 • Dla zleceń Poczty Polskiej dostępne jest tworzenie bufora, aby nadać kilka zleceń jednocześnie. W tym celu:
  • Zaznacz zlecenia dla Poczty Polskiej i kliknij w niebieski przycisk „Bliska Paczka: Dodaj do bufora PP” widocznym pod listą zleceń; Pamiętaj, do bufora mogą zastać dodane zlecenia, dla których został wygenerowany list przewozowy.
  • Wskazany przycisk zmieni się na „Przejdź do bufora PP”, jego kliknięcie przeniesie nas do zakładki Bliska Paczka Bufor PP;
  • Dla widocznej listy zleceń, które wcześniej zostały dodane kliknij w przycisk „Zamknij Bufor PP”;

Do zleceń zostaną wygenerowane listy przewozowe. Będą one dostępne w sekcji „Lista wygenerowanych plików PDF” oraz w serwisie Bliskapaczka.pl.

Do góry