Integracje

Instrukcja: uzyskania klucza API Google Maps

Klucz API Google Maps wymagany jest, aby mapa z punktami na Twoim sklepie działała prawidłowo.

Aby pobrać klucz, który jest niezbędny do obsługi Google Maps Javscript API, potrzebne Ci będą:

  1. Karta kredytowa – przedpłacona lub jakakolwiek inna karta, która może być wykorzystana do płatności w internecie.

  2. Konto Google/Gmail

Uwaga

Karta kredytowa jest wymagana ze względu na limity wykorzystania biblioteki. Po przekroczeniu limitów, Google może pobierać opłaty obciążając kartę. Z aktualnym cennikiem możesz się zapoznać tutaj:

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/


1. Konsola dla developerów

Przejdź na stronę konsoli dla developerów i zaloguj się za pomocą konta Google.

https://console.developers.google.com

2. Biblioteka API

Po zalogowaniu się do konsoli, przejdź do zakładki Biblioteka.

3. Maps Javascript API

Na liście wyszukaj Map Javascript API oraz Places API a następnie włącz te biblioteki.


Uwaga

Przy włączaniu interfejsu, jeżeli nie miałeś utworzonych do tej pory projektów, powstanie projekt domyślny (w powyższym przykładzie: My first project). Projekt możesz dowolnie zmieniać lub ustawiać nowe projekty, np. w odniesieniu do strony internetowej lub Klienta. Projekty są istotne w kontekście ich połączenia z kontem rozliczeniowym Google.


4. Klucz autoryzacji API

Wróć do ekranu głównego projektu. Przejdź do zakładki DANE LOGOWANIA  >  UTWÓRZ DANE LOGOWANIA  >  KLUCZ INTERFEJSU API.

5. Ograniczanie klucza API

Klucz powinien zostać ograniczony. Poniższe działanie pozwoli na zapobieganie nadużyciom i oraz na wykorzystanie klucza API tylko na Twojej stronie internetowej. W tym celu na klucz musisz nałożyć restrykcje. Na ekranie informującym o utworzeniu klucza kliknij w opcję “Ogranicz klucz“.

W sekcji Ograniczania Klucza wybierz “Strony odsyłające HTTP (witryny internetowe)” oraz poniżej dodaj element zawierający adres Twojej strony internetowej, np.: https://mojastronainternetowa.pl/*

Zapisz konfigurację klucza API.

Uwaga

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczenia klucza API – w tym konfigurację domen i subdomen – odwiedź stronę:

https://cloud.google.com/docs/authentication/api-keys


 6. Konto rozliczeniowe dla projektu

Aby korzystać z bibliotek Google Maps, konieczne jest podpięcie płatności do projektu.

W tym celu przejdź do ekranu podsumowania projektu. Jeżeli dla projektu nie masz jeszcze skonfigurowanych płatności, wybierz opcję “Przejdź do płatności”.

a) Jeżeli posiadasz już konto rozliczeniowe Google, możesz użyć tego konta w projekcie. Kliknij “Zarządzaj kontami rozliczeniowymi”, aby przypisać istniejące już konto rozliczeniowe do tego projektu.

b) Jeżeli nie masz jeszcze żadnego konta, kliknij “Zarządzaj kontami rozliczeniowymi, a następnie: “Dodaj konto rozliczeniowe”. Wypełnij formularz, w którym możesz określić typ konta (osobiste/firmowe), a w sekcji dotyczącej płatności – dodaj ważną kartę kredytową.

Uwaga

Poprawnie skonfigurowane konta płatności możesz sprawdzić na stronie:

https://console.developers.google.com/billing

W tym miejscu możesz zarządzać kontem rozliczeniowym, m.in. dodawać je do innych projektów, wyłączać projekty z rozliczenia etc.


7. Konfiguracja wtyczki

Po przejściu wymienionych wyżej kroków instrukcji, masz już włączony i skonfigurowany interfejs API oraz skonfigurowane płatności. Skopiuj teraz wygenerowany klucz API i przejdź do Woocommerce, do ustawień wtyczki Bliskapaczka. Wklej uzyskany klucz do pola “Klucz API Google Map“.

Do góry