Integracje

Instrukcja Flexible Shipping dla WooCommerce

Włączenie opcji “Integracja z wtyczką WP Desk Flexible Shipping“ w naszym module pozwala na dodanie funkcjonalności reguł koszykowych jakie oferowane są przez wtyczkę Flexible Shipping. Funkcja ta pozostaje opcjonalna dla całości modułu Bliskapaczka.pl. W momencie, gdy opcja ta zostanie włączona wszelkie ustawienia trzeba będzie wykonać zgodnie z poniższą instrukcją. Ważnym jest, aby konfiguracja wybranych przewoźników została wykonana także na stronie Bliskapaczka.pl w zakładce NARZĘDZIA > INTEGRACJE. Pozwala to na zachowanie połączenia i przesyłanie zleceń do naszego serwisu.

 1. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę Flexible Shipping dostępną pod adresem: https://pl.wordpress.org/plugins/flexible-shipping/

 2. Włącz opcję “Integracja z wtyczką WP Desk Flexible Shipping“ w ustawieniach modułu Bliskapaczka.pl

 3. Przejdź do zakładki WooCommerce > Ustawienia > Wysyłka > Strefa wysyłki i dodaj strefę wysyłki klikając w przycisk “Dodaj strefę wysyłki“. Jeżeli utworzyłeś strefę wysyłki wcześniej przejdź do jej szczegółów klikając w jej nazwę.

 4. W sekcji “Metody wysyłki“ dodaj kolejną metodę dostawy wybierając Flexible Shipping

 5. Po utworzeniu nowej metody wysyłki włącz ją i przejdź do jej ustawień klikając w nazwę Flexible Shipping

 6. W wybranym widoku widoczna będzie sekcja “Metody wysyłki“, w której będziesz w stanie utworzyć metody dostawy widoczne dla twoich klientów.

 7. Nową metodę dostawy możesz dodać klikając w przycisk “Dodaj nową“.

 8. Widok ustawień wybranej metody dostawy pozwala na określenie reguł według których wysyłka będzie przeliczana na podstronie kasy w koszyku Twojego sklepu. Aby wtyczka mogła przesłać zlecenia do naszego serwisu wybierz dla pola Integracja opcję “Bliskapaczka“. Skonfiguruj kolejno:

  Sekcja głównych ustawień:

  PAMIĘTAJ!

  Dla wszystkich dostaw kurierskich musisz utworzyć osobne metody dostawy. Możliwe do wybrania pozostają wszystkie opcje na liście operatorów (z wyjątkiem opcji “Paczkomaty/Punkty“). Wskaż odpowiednią opcję w zależności od tego czy zamierzasz korzystać z cennika Bliskapaczka.pl czy własnych umów.

  Dla metod dostaw do punktu możesz utworzyć tylko jedną metodę wysyłki. W takim przypadku w polu Operator należy wybrać opcję “Paczkomaty/Punkt“. Mapa dla punktów na widoku koszyka może być wyświetlona tylko raz wobec czego pamiętaj, że wyświetleni na niej przewoźnicy będą zależni od ustawień na Bliskapaczka.pl (zakładka NARZĘDZIA > INTEGRACJE).

  Sekcja Reguły:

  Ustaw dla jakich reguł wagowych lub cenowych wskazana metoda dostawy będzie dostępna na widoku koszyka Twojego sklepu.

  Wszystkie wprowadzone ustawienia potwierdź klikając w przycisk “Zapisz zmiany“.

  Tak wykonana konfiguracja powoduje wyświetlenie na widoku koszyku metod dostaw, które zostana obsłużone przez reguły koszykowe i jednocześnie pozwolą na automatyczne przesłanie zamówienia do naszego serwisu.

  W przypadku zapytań zapraszamy do kontaktu na wsparcie@sendit.pl

Do góry