Integracje

Instrukcja Flexible Shipping dla WooCommerce

WAŻNA INFORMACJA

Kompatybilność wtyczki Flexible Shipping z modułem Bliskapaczka.pl jest zachowana do wersji 4.0.10.
Aktualnie trwają pracę nad zgodnością dla najnowszej wersji wtyczki Flexible Shipping.
Planowany termin ukończenia prac przypada na połowę kwietnia.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Włączenie opcji “Integracja z wtyczką WP Desk Flexible Shipping“ w ustawieniach naszego modułu pozwala na dodanie funkcjonalności reguł koszykowych, które są oferowane przez wtyczkę Flexible Shipping. Wtyczka Flexible Shipping jest opcjonalna dla całości modułu bliskapaczka.pl. W momencie jej aktywacji wszelkie ustawienia trzeba będzie wykonać zgodnie z poniższą instrukcją.

Ważnym jest, aby konfiguracja wybranych przewoźników została wykonana także na stronie bliskapaczka.pl, w zakładce NARZĘDZIA > INTEGRACJE. Pozwala to na zachowanie połączenia i przesyłanie zleceń do naszego serwisu.

 1. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę Flexible Shipping dostępną pod adresem: https://pl.wordpress.org/plugins/flexible-shipping/
 2. Włącz opcję “Integracja z wtyczką WP Desk Flexible Shipping“ w ustawieniach modułu Bliskapaczka.pl.PAMIĘTAJ!
  Wszystkie ustawienia dotyczące naszego modułu “bliskapaczka.pl“ muszą zostać wykonane zanim przejdziesz do dalszej konfiguracji. Informacje o tym, jak skonfigurować nasz moduł, znajdują się w osobnej instrukcji. Zanim przejdziesz do kolejnego kroku, upewnij się, że nasza wtyczka jest prawidłowo skonfigurowana.
 3. Przejdź do zakładki WOOCOMMERCE > USTAWIENIA > WYSYŁKA > STREFA WYSYŁKI. Dodaj strefę wysyłki klikając w przycisk “Dodaj strefę wysyłki“. Jeżeli utworzyłeś strefę wysyłki wcześniej, przejdź do jej szczegółów klikając w jej nazwę.
 4. W sekcji “Metody wysyłki“ dodaj kolejną metodę dostawy, wybierając Flexible Shipping.

 5. Po utworzeniu nowej metody wysyłki włącz ją i przejdź do jej ustawień, klikając w nazwę Flexible Shipping.

 6. W wybranym widoku widoczna będzie sekcja “Metody wysyłki“, w której będziesz w stanie utworzyć metody dostawy widoczne dla twoich klientów.

 7. Nową metodę dostawy możesz dodać klikając w przycisk “Dodaj nową“.
 8. Konfiguracja wybranej metody dostawy pozwala na określenie jej reguł koszykowych.  Aby wtyczka mogła współpracować z naszym modułem
  i przesłać zlecenia na platformę bliskapaczka.pl, uzupełnij kolejno ustawienia metody dostawy. W polu “Integracja“ wskaż
  Bliskapaczka. Ustaw reguły koszykowe według własnych preferencji. WAŻNE
  Ustawienie reguł koszykowych powoduje, że ceny wysyłki, początkowo ustalone w konfiguracji dla modułu Bliskapaczka, nie będą brane pod uwagę. Na stronie sklepu będą widoczne ceny uzupełnione w tej sekcji.PAMIĘTAJ!Dla wszystkich dostaw kurierskich musisz utworzyć osobne metody dostawy. Możliwe do wybrania pozostają wszystkie opcje na liście operatorów, z wyjątkiem opcji “Paczkomaty/Punkty“.

  Dla metod dostaw do punktu możesz utworzyć tylko jedną metodę wysyłki. W takim przypadku, w polu “Operator”, należy wybrać opcję Paczkomaty/Punkt. Mapa dla punktów na widoku koszyka może być wyświetlona tylko raz, wobec czego pamiętaj, że wyświetleni na niej przewoźnicy będą zależni od ustawień na bliskapaczka.pl (zakładka NARZĘDZIA > INTEGRACJE).

  Wszystkie wprowadzone ustawienia potwierdź klikając w przycisk “Zapisz zmiany“.

  Tak wykonana konfiguracja powoduje wyświetlenie na widoku koszyku metod dostaw, które zostaną obsłużone przez reguły koszykowe i jednocześnie pozwolą na automatyczne przesłanie zamówienia do naszego serwisu.

Do góry